MG 4743-coot-old moor MG 4752-shoveller-old moor MG 4757-shoveller-old moor MG 4771-mute swans-old moor MG 4786-shoveller-old moor MG 4815-mute swan-old moor
MG 4817-mute swan-old moor MG 4828-oyster catcher-old moor MG 4849-F bullfinch-old moor MG 4874-goldfinch-old moor MG 4877-M bullfinch-old moor MG 4900-goldfinch-old moor
MG 4905-reed bunting-old moor MG 4912-pheasant-NY moors MG 4938-red grouse-NY moors MG 5007-red grouse-NY moors MG 5029-red grouse-NY moors MG 5042-red grouse-NY moors
MG 5049-red grouse-NY moors MG 3714-pheasant-wolds MG 3707-pheasants-wolds MG 3150-red grouse-NY moors MG 3145-red grouse-NY moors MG 3104-red grouse-NY moors
MG 3082-red grouse-NY moors MG 3069-red grouse-NY moors MG 3041-red grouse-NY moors MG 3013-red grouse-NY moors MG 2982-red grouse-NY moors MG 2532-ruff-martin mere
MG 2490-ruff-martin mere MG 2474-ruff-martin mere MG 2455-ruff-martin mere MG 2449-ruff-martin mere MG 2442-pintails-martin mere MG 2435-pintails-martin mere
MG 2418-greylags-martin mere MG 2403-shellduck-martin mere MG 2365-shellduck-martin mere MG 2344-shellduck-martin mere MG 2337-shellduck-martin mere MG 2293-greylags-martin mere
MG 2271-black tailed godwit-martin mere MG 2258-blacktailed godwit-martin mere MG 2253-black tailed godwit-martin mere MG 2247-shellduck-martin mere MG 2244-whooper swans-martin mere MG 2215-whooper swans-martin mere
MG 2208-godwit-martin mere MG 2203-greylags-martin mere